Saturday, March 20, 2010

SPM, STPM மாணவர்களே PRA U, IPTA, BIASISWA விண்ணப்பித்து விட்டீர்களா?

அன்பார்ந்த எசுபிஎம் (SPM) , எசுதிபிஎம்(STPM) மாணவர்களே,

தேர்வு முடிவுகளைக் கையில் வைத்துக்கொண்டு என்ன செய்யலாம் என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா?

இதோ கீழ்க்காணும் சுட்டிகள் (Links) உங்களுக்குப் பயனாக அமையலாம். உங்களின் சிறந்த எதிர்காலத்தை உடனடியாக தேர்வு செய்யுங்கள்.

1.STPM மாணவர்களுக்கான உயர்க்கல்விக் கழக விண்ணப்பம்:-

2.SPM மாணவர்களுக்கான உயர்க்கல்விக் கழக விண்ணப்பம்:-

3.உயர்க்கல்விக் கழக விண்ணப்ங்களுக்கான முக்கிய தேதிகள்:-

4.SPM மாணவர்களுக்கான ஆசிரியர் பயிற்சி விண்ணப்பம்:-

5.கல்வி அமைச்சு - வெளிநாட்டுப் பல்கலைக்கழக் கூட்டுப் பயிற்சித் திட்டம்:-

6.பட்டத்திற்கு முந்தைய விளையாட்டுப் பள்ளி விண்ணப்பம்:-

7.தெலிகோம் மலேசியா கல்விக் கடனுதவி:-

8.பொதுச் சேவைத் துறை கல்விக் கடனுதவி:-

9.சைம் டார்பி நிறுவனக் கல்விக் கடனுதவி:-10.தேசியப் பொருளகம் வழங்கும் கல்விக் கடனுதவி:-

11.பெட்ரோனாசு வழங்கும் கல்விக் கடனுதவி:-

12.தெனாகா நேசுனால் வழங்கும் கல்விக் கடனுதவி:-

13.சமூகக் கல்லூரிகளுக்கான விண்ணப்பம்:-

14.வேலை வாய்ப்புகள்:-

1 comment:

subra said...

மிக்க நன்றி அய்யா.மிகவும் பயனான தகவலுக்கு

Blog Widget by LinkWithin